Home

Admitere uab

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. 22 iulie 2021 Afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de confirmare a locului. 23 iulie - 25 iulie 202 Înscrierea candidaţilor. 17 iulie. Susţinerea interviului motivaţional, doar la specializările unde este cazul. Proba de competenţă lingvistică, doar la specializările unde este cazul. 19 iulie. Afişarea rezultatelor iniţiale ale admiterii. 19 iulie - 23 iulie. PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia vă va solicita să divulgați date cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul de admitere sesiunile iulie și septembrie 2021, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente Candidaţii înscrişi la colocviul de admitere pentru gradul didactic I seria 2021-2023, trebuie să transmită, în perioada 15.12.2020 - 15.01.2021, o cerere tip, în care vor menţiona tema lucrării, o bibliografie minimală, planul lucrării, opţional numele unui cadru didactic conducător ştiinţific, Informarea privind prelucrarea.

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2021 A UAB - 19 iunie 2021, ora 11.00, Piața Cetăți Rezultate admitere MASTERAT iulie-august 2018 - 2019 - Români de pretutindeni: Liste : Rezultate admitere LICENŢĂ iulie-august 2018 - 2019 - Rromi: Liste : Rezultate admitere LICENŢĂ iulie-august 2018 - 2019 - Formare cadre didactice: Liste : Rezultate admitere LICENŢĂ iulie-august 2018 - 2019 - Absolvenţi licee mediul rural: List Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17, Cod Postal: 510009 Tel: 0258/811512 int. 200, Fax:- E-mail: sec-fsei@uab.ro Facebook Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşt reglementări. licență. criterii de admitere, specializări, taxe, cifre de școlarizare. Facultatea de Matematică şi Informatică. Facultatea de Fizică. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Facultatea de Biologie şi Geologie. Facultatea de Geografie. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Admitere RDP UA

 1. Metodologie admitere Şcoala Doctorală de Contabilitate Metodologie admitere Şcoala Doctorală de Istorie Metodologie admitere Şcoală Doctorală de Teologi
 2. tel/fax: 40-0258-806274, e-mail: dppd@uab.ro admitere program de formare psihopedagogica in regim postuniversitar in anul universitar 2020-2021 - 21-30 septembrie 2020 acte necesare pentru Înscrierea la programul de formare psihopedagogicĂ. În regim postuniversitar În anul universitar 2020-202
 3. Înscriere Online - Admitere. Calendar. Regulament si hotarari. Programe de studii de licenta. Programe de studii de master. Programul de formare psihopedagogică - Nivel I. Programul de formare psihopedagogică - Nivel II. Domenii de doctorat. Situatie inscrieri
 4. Pages Businesses Education College & University Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania, pagina oficiala Videos ADMITEREA 2021 la UAB http://www.uab.ro

Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - Admiter

 1. CALENDAR ADMITERE UAB 2021 - înmatriculare: 19 iulie - 23 iulie: prima etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget şi a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu tax
 2. Contact. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Cod Postal: 510009 Tel:+40-0258-806130,+40-0258-806273 Fax:+40-0258-812630 E-mail: cond@uab.ro cond@uab.r
 3. Universitatea din Alba Iulia are 5 Facultăți, fiecare cu programe de licență și masterat: Istorie și filologie, Științe economice, Științe exacte și inginerești, Drept și științe sociale și Teologie ortodoxă. Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie - 25 septembrie 2015, conform următorului calendar
 4. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Secretariatul CSUD, e-mail: doctorat@uab.ro; tel. 0258/806272. CALENDARUL. CONCURSULUI PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR CSUD ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII 1 DECEMBRIE DIN ALBA IULI
 5. REZULTATE ADMITERE 2020 la Universitatea din Alba Iulia, publicate. Candidatii admisi la specializari cu licenta si master. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a publicat rezultatele la admitere 2020, dupa sesiunea de inscrieri din perioada 8-17 iulie. Anul acesta, peste 2000 de candidati s-au inscris online la admitere UAB
 6. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB) a publicat rezultatele admiterii la licență și master - reierarhizare după prima săptămână de înmatriculare a candidaților admiși. Luni începe a doua etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidaţii admişi.
 7. tim că universitatea din Alba Iulia organizează şi în toamnă sesiune de admitere. UAB a publicat, du
ADMITERE 2019 la Universitatea din Alba Iulia

La UAB s-au afișat rezultatele admiterii 2020 - sesiunea de vară. Încep înmatriculările. 19 iulie, 2020 Cristina Ganga Educație. Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest. Tabără de instrucție pentru elevi 12 iulie, 2021 Țineți-ne pumnii să obținem un rezultat bun la 1st International Cadet Cup! 12 iulie, 202 Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB) a publicat rezultatele admiterii la facultati si master, dupa sesiunea de inscrieri din iulie 2021. Vezi AICI, REZULTATE ADMITERE UAB pe facultati - studii universitate de licenta, sesiunea de vara 2021 Vezi AICI REZULTATE ADMITERE UAB la studii. Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, UAB a avut 220 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 651 de locuri la taxă. Peste 1.100 de candidați s-au înscris în perioada 13-21 iulie la programele de licență și masterat ale Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, potrivit purtătorului de.

 1. ele studențești și altele
 2. La UAB s-au afișat rezultatele admiterii 2020, sesiunea de vară. Încep înmatriculările! 19 iulie 2020 Redacția ProAlba Actualitate 0. UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA a afișat, pe site-ul instituției, listele inițiale cu rezultatele ADMITERII 2020.
 3. (1) Admiterea în Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia UAB a cetăţenilor străini, din state terţe UE, SEE şi CE, se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative.
 4. Admitere IDFR. Metodologia de admitere. Specializări acreditate. Accesează UMS . Contact . Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă. Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Cod Postal: 510009. Telefon: +40-0258-806266 Fax: +40-0258-806266 E-mail: departamentulid@uab.ro.
 5. Contact . Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă. Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Cod Postal: 510009 Telefon: +40-0258-806266 Fax: +40-0258-806266 E-mail: departamentulid@uab.ro departamentulid@uab.r
 6. Candidaţii de etnie rromă V. Conţinutul dosarului candidatului la admitere în anul universitar 2018 - 2019. Art. 8 - (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la admitere (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere)
 7. Principala misiunea a vizat asigurarea şi îmbunătăţirea vizibilităţii şi atractivităţii Universităţii pe plan naţional şi internaţional, prin aplicarea unei politici dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB şi l

Conform strategiei de marketing și promovare adoptate pentru perioada 2012-2016, prin intermediul Biroului de Imagine şi Marketing și prin Purtătorul de cuvânt al UAB s-a procedat, și în 2015, la aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea și admiterea studenţilor. RAPORT. ASUPRA EVOLUŢIEI ACTIVITĂŢII . UNIVERSITĂŢII 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA. ÎN ANUL 2013 . Prezentul Raport asupra activităţii Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, aferent anului 2013, este elaborat în conformitate cu prevederile Art. 130 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 şi are următoarea structură: 1. . Situaţia asigurării calităţii în. UAB may be located in the heart of downtown Birmingham, but our campus feels like a world apart. For starters, we have a lush Campus Green that's typically filled with students playing, relaxing, studying, picnicking—you name it. More than 4,000 trees all over campus offer shade, clean air, and beauty

Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - UA

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17, Cod Postal:510009 Tel:+40-0258-813994, Fax:+40-0258-802802 E-mail: sec-drept@uab.ro sec-drept@uab.r E-CARAVANA ADMITERII 2021 la UAB. 2 iulie 2021, ora 13.00. Dragi elevi, părinți și profesori, Vă așteptăm vineri, 2 iulie 2021, de la ora 13.00, la o nouă prezentare online a UAB (pe platforma ZOOM), cu discuții libere despre programele universitare, oportunitățile de studiu, oferta de burse interne,. fdss.admitere@uab.ro. 0258.708474. Contact » ADMITERE - Comisie Facultatea de Teologie Ortodox.

Colega noastră Otilia a pregătit pentru tine un tutorial de utilizare al aplicației de Admitere Online la UAB. Urmărește video-ul pas cu pas, sau mergi la pa.. Sesiunea de toamnă a Admiterii on-line la UAB va începe în data de 7 septembrie și se va organiza în următoarele etape: 7 septembrie - 18 septembrie - Înscrierea candidaţilor; 19 septembrie - Susţinerea interviului. REZULTATE ADMITERE 2021 la Universitatea din Alba Iulia. LISTA candidaților admiși la specializari cu licența și master. 14:05, 18.07.2021 - Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB) a publicat rezultatele admiterii la facultați și master, dupa sesiunea de inscrieri din perioada 15-25 iulie. Anul acesta, peste 2000 de.

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - UA

UAB PREGĂTEȘTE CEA DE-A DOUA SESIUNE DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2020. 30 august 2020. 30 august 2020. Redactie adimitere, candidati, sesiune, studenti, uab, universitatea 1 decembrie. Sesiunea de toamnă a Admiterii on-line la UAB va începe în data de 7 septembrie și se va organiza în următoarele etape: 7 septembrie - 18 septembrie. Primăria comunei Bistra sprijină admiterea on-line 2021 la UAB. Creșterea accesului la învățământul universitar a tinerilor proveniți din mediul rural și din medii socio-economice defavorizate reprezintă una dintre prioritățile strategice în domeniul echității sociale ale Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 1. UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA îmbracă, în acest an, straie de sărbătoare, la împlinirea a 30 de ani de când funcționează ca instituție-simbol a învățământului universitar românesc din Transilvania și ca promotoare a valorilor autentice ale românilor. De trei decenii, Universit
 2. Admitere la facultate pentru programele de licenta, master si conversie, specializari din oferta curriculară a Departamentului de Științe ale Educației
 3. Departamentul nostru îți oferă studii de licență în domeniul Istorie (3 ani), după care poți opta pentru unul dintre cele două masterate (2 ani): Identități regionale în Europa Central- Răsăriteană (Master în Istorie) sau Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric.La final, dacă ai aptitudini pentru cercetare, poți alege să mergi la doctorat (3 ani), pe.
 4. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania, pagina oficiala, Alba Iulia. 7.708 aprecieri · 367 discută despre asta · 2.140 au fost aici. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia..

IMPORTANT: Au fost actulizate informațiile din această pagină (data actualizării: 11.06.2021). ADMITERE 2021 - 2022 || ROMÂNII DE PRETUTINDENI. I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR. 1. Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără. UAB DIN ALBA IULIA 2021 admitere.uab.ro UNIVERSITATEA DIN INIMA CETÅTII MARII UNIRI Licentä FACULTATEA DE ISTORIE FILOLOGIE Istorie Limba $ literatura românä — Limba literatura englezä Traducere $ interpretare (englezä-francezä) FACULTATEA DE STINTE ECONOMICE Economia comertului, turismului serviciilor Administrarea afacerilo Sesiunea de toamnă a Admiterii online la Universitatea Alba Iulia va începe în data de 7 septembrie, informează instituția de învățământ superior. Potrivit unei informări făcute de Universitatea Alba Iulia (UAB), admiterea de toamnă se va organiza în următoarele etape, după cum urmează

UAB va demara, în curând, o serie de activități de consiliere privind admiterea și de training-uri motivaționale on-line, precum și alte activități dedicate, în special, elevilor și părinților care doresc să cunoască mai multe detalii despre oferta educațională, oportunitățile de studiu, condițiile din campusul universitar. Newsletter Admitere. Warning! JavaScript must be enabled in order for this form to work Subscribe to List. Email Address. Subscribe to list. Subscribe to list: Newsletter Admitere Subscribe to List. Email Address. Subscribe to list. Subscribe to list. Criterii de admitere: Proba de dicție și comunicare: Nota la examenul de bacalaureat la proba scrisă aferentă disciplinei Limba și literatura română trebuie să fie mai mare de 7,50. Acest criteriu este eliminatoriu și permite înscrierea la concurs; Media generală la examenul de bacalaureat (100% din nota de admitere) Admitere școala doctorală. Şcoala Doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea. - (1) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de doctorat în Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia (UAB) au la baza prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului Studiilo

Facultatea de Istorie și Folosofie din Universitatea Babeș-Bolyai oferă programe de studii la nivel licență, masterat, doctorat și postuniversitar în domeniile Istorie, Filosofie, Științe politice și Relații internaționale UBB MATE-INFO - greseli la admitere 2 ani la rand, felicitari! In 2019 o grila nu avea niciun raspuns corect. In 2021, 2 grile cu raspunsuri gresite in barem; profesorii universitari care au reusit sa alcatuiasca acest subiect (cu o dificultate mult prea ridicata in comparatie cu anii precedenti) nu au fost in stare sa il rezolve si corect, dar.

admitere - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoc

Tel: 004-0258-806130, Fax. 004-0258-812630 Email: cond@uab.roArt. 8 (1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa o cerere de inscriere (formular tipizat) in care vor inscrie, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv Dupa primele doua zile, 205 candidati si-au depus dosarele de admitere la programele de licenta ale universitatii. Pentru anul universitar 2014-2015, UAB scoate la concurs 1761 de locuri la buget si taxa, cele mai multe dintre acestea fiind disponibile pentru Facultatea de Stiinte: 304 la buget si 370 la taxa Vezi AICI, REZULTATE ADMITERE UAB pe facultăți - studii universitate de licenţă, sesiunea de vară 2021. Vezi AICI REZULTATE ADMITERE UAB la studii de masterat, sesiunea de vară 2021. În acest an, înscrierea la UAB a fost organizată online, la majoritatea programelor de licență criteriul de selecție fiind media la Bacalaureat Inscriere. Inscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionata de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, folosind link-ul de mai jos Admitere Online ULBS. Stimați candidați, Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă.

Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - IOSUD - UA

 1. Prezentare. Revista Annales Universitatis Apulensis.Series Historica este o publicaţie ştiinţifică axată pe direcţiile de cercetare ale Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie de la Universitatea din Alba Iulia.Ea conţine o primă secţiune tematică, de Studii şi articole, alături de o altă secţiune de Discuţii, care urmăreşte cunoaşterea diverselor abordări.
 2. REZULTATE ADMITERE UAB la master, sesiunea de toamnă. În sesiunea de toamnă, au fost acceptaţi 217 candidaţi la programe de licenţă (pe locuri bugetate, cu taxă sau ID) şi 166 la master. Acestora li se alătură candidaţii români de pretutindeni. Rezultate admitere 2017 UAB, sesiunea de toamnă, ultimele medii de intrare: Licenţă
 3. ADMITERE la UAB 2016, sesiunea de TOAMNA: Aproape 2.000 de LOCURI LIBERE la licenta si master. De luni incep inscrieril

REZULTATE ADMITERE la UAB 2015: Specializarile cele mai cautate, ultimele medii de intrare si locuri neocupate. 7 candidati cu 10 pe lini Stimaţi colegi, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia organizează E-Caravana Admiterii UAB, în fiecare vineri, pe platforma Zoom. Pentru elevii şi dascălii interesaţi, am ataşat un material cu detaliile necesare

REZULTATE ADMITERE 2021 Universitatea din Alba Iulia. LISTA candidaților dupa reierarhizare pe specializari de licența și master. 17:15, 25.07.2021 - Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB) a publicat rezultatele admiterii la licența și master - reierarhizare dupa prima saptamana de inmatriculare a candidaților admiși. Biroul IT . Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17, Cod Postal: 510009 Tel:+40-0258-806270+40-0258-80627 Metodologie admitere. Metodologie privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master în cadrul Universităţii ARTIFEX din Bucureşti pentru anul universitar 2016 - 2017 Admiterea la facultate 2021, nivel licență Rezultatele finale ale admiterii nivel licență, sesiunea iulie 2021 Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 202

The one-year, full-time academic programme in Romanian as a Foreign Language is addressed to foreign citizens who wish to gain entry onto a Romanian degree programme (at bachelor, master, Ph.D. level), as well as post-graduate and advanced training programmes in various fields Despre UAV. Mesajul Rectorului Universităţii Aurel Vlaicu Universitatea Aurel Vlaicu reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia: Prima sesiune de admitere în cadrul Universității s-a încheiat pe 17 iulie, iar în zilele următoare, cei care deja s-au înscris vor afla dacă au obținut sau nu un loc la studii.Cei care nu au reușit acum să depună actele la o facultate din cadrul acestei instituții, o mai pot face în sesiunea din septembrie. Între 7 și 18. Apoi, urmărește calendarul admiterii pe admitere.unitbv.ro, pregătește-ți dosarul și vino la înscriere în perioada afișată pe site. Nu uita să verifici condițiile de admitere. Pentru facultățile unde admiterea se face pe baza examenelor, procură-ți bibliografia și urmărește informațiile legate de examen

Facultatea de Drept. Facultatea de Educație fizică și sporturi montane. Facultatea de Litere. Facultatea de Matematică și informatică. Facultatea de Medicină. Facultatea de Muzică. Facultatea de Psihologie și științele educației. Facultatea de Sociologie și comunicare. Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor Programele de conversie profesională sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă. ADMITERE 2021 Calendar admitere Sesiunea de preînscriere: 5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line) Sesiunea din iulie: 12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților 19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișare După prima sesiune de admitere organizată în luna iulie 2021, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au fost acceptați în anul I, în urma examenului, 9.735 de studenți la nivel licență (4.368 buget și 5.367 cu taxă) și 3.563 la nivel de master (2.726 buget și 837 taxă),.. Facultatea oferă un program de studii principal cu durata de 4 ani (atât la învăţământ cu frecvenţă cât şi la învăţământ la distanţă), conducând la obţinerea licenţei în drept. De asemenea, sunt organizate mai multe programe de masterat: Instituţii de drept privat, Stiinţe penale şi criminalistică, Dreptul european şi. 71 programe de licență. 60 programe de masterat. 15 domenii de doctorat. 90 conducători de doctorat. 637 cadre didactice. 24 centre de cercetare

Admitere facultate 2019-2020 - Cand incep inscrierile 07/05/2019 Stiri Articol actualizat pe 29 august 2019 la 07:27 pmAdmitere facultate 2019-2019 - Când încep înscrierile Admitere la studii in Romania. Intrebari-Raspunsuri. | Andrei Savciuc. Admitere la studii in Romania. Intrebari-Raspunsuri. Pentru anul universitar/scolar 2009-2010, Statul Roman acorda subventionarea studiilor, precum si un numar considerabil de burse de studii pentru tinerii din Republica Moldova (RM). In invatamantul liceal au fost alocate. Facultatea de Litere. Facultatea de Litere este una din cele mai mari și prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai și Europa de Est. Prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile limbă şi literatură, limbi moderne aplicate și studii culturale ADMITERE STUDII UNIVERSITARE [2021 - 2022] LICENŢĂ: (L) 12.07 - (J) 22.07.2021 - înscriere și concurs admitere MASTERAT: Sesiunea I: 03.07 - 16.07.2021- înscriere și concurs admitere Sesiunea II: 30.08 -17.09.2021 - înscriere și concurs admitere DOCTORAT: Sesiunea I: 05.07 - 16.07.2021 - înscriere și concurs admitere

Admitere Online ULB

Admitere. Programe de licenta. Concurs de admitere; Admitere olimpici; Admitere români de pretutindeni; Admitere la a II-a facultate; Admitere taxă în valută; Admission - EN; Admission - FR; Programe de masterat. Concurs admitere; Admitere români de pretutindeni; Admission; Programe de doctorat. Concurs admitere; Admitere români de. LICENȚĂ PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR. Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ciclul I Bologna) Acest program de studiu este proiectat în conformitate cu noile exigenţe specifice personalului didactic, conform Declaraţiei de la Bologna. Se încadrează în domeniul de licenţă. de organizare a admiterii va afl§a lista cu candidatii înscrisi la concurs. Acestia au obligatia sä verifice exactitatea datelor înscrise în listele afisate si sä sesizeze Comisiei de organizare eventualele neconcordante cu datele reale Art. 8. — Taxa de înscriere la concursul de admitere este reglementatä conform Anexei 7 Cine este conectat: Avem 18 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 18 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute) Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1449 in data Martie 16th, 2019, 10:39 pm Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 18 vizitator

Profesionalism, Inovație și Talent sunt cele trei cuvinte cheie care ne caracterizează.Facultatea de Administratie Publică este o facultate competitivă, care se mandrește cu peste două decenii de experiență academică și de cercetare în științele guvernării și mii de absolvenți dedicați servirii interesului public ȘCOALA DE VARĂ Educație științifică pentru mediu Școala de vară cu titlul Educație științifică pentru mediu se adresează elevilor claselor a XI-a și a XII-a în scopul creșterii interesului acestora față de sănătatea mediului înconjurător, prin implicare în investigarea și evaluarea factorilor de mediu cu ajutorul metodelor și tehnicilor specifice

ADMITEREA 2021 la UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918

ORARE LICENȚĂ, IF Semestrul II 2020 - 2021. În perioada următoare pot aparea modificări ale orarelor. Va rugăm să verificaţi dacă aveţi ultima versiune în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2018: LISTĂ CERERI PENTRU OCUPARE LOCURI RĂMASE DISPONIBILE Nr. Nume și prenume Rezultat Număr cerere Status crt. admitere admitere 1. Burtea Alexandra-Elena 6,61 4072/20.07.2018 respins nota desen = 6,30 2. Corbuleanu Alexandru-Adrian 6,61 4107/20.07.2018 respin Parteneriate. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti încearcă să fie un actor activ în mediul economico social, la nivel local, naţional şi internaţional. Această abordare este susţinută de numeroşii parteneri cu care instituţia noastră are relaţii de colaborare din cele mai diverse. Lista este într-o permanentă dinamică şi. Nume proiect: in4it-UAB Organizatori: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia Condiţii de participare: Concursul se adresează elevilor de clasele a XI-a şi a XII-a din România, indiferent de profilul liceului sau specializarea urmată. Perioadă înscriere: 17.11.2017 - 07.04.2018 Perioadă desfăşurare: 14.04.201

REZULTATE ADMITERE 2021 la Universitatea din Alba Iulia

Official Web Site of The University of Alabama. Founded in 1831 as the state's flagship university, UA is a student-centered research university and academic community united in its commitment to enhancing the quality of life for all Alabamians MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti - 060042, ROMÂNIA Telefon: 021 318 10 00; Fax: 021 318 10 0

Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - Studenţi UA

Colocviul de admitere la gradul I, pentru profesorii având licenţa în psihopedagogie specială, se desfăşoară pe data de 5 februarie 2015, ora 9 la Laboratorul de educatie interculturală. Lista candidaţilor (afişat 4.02.2015) Colocviul de admitere la gradul I, pentru învăţători-educatori: Sala D3 bis; Sala D206; Sala D309. În data 30 ianuarie Biserica Ortodoxă cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi, sărbătoare statornicită în calendar din secolul al XI-lea. La Facultatea de Teologie.

ADMITERE la UAB, sesiunea a doua: Peste 1

Admitere 2020 Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337 Strada Arges nr. 24, Cluj-Napoca, judet Cluj Tel. 0264590778 Tel. 0264594672 Fax. 0264592832 E-mail: contact@isjcj.r Facultatea de Științe Economice a Universitații Lucian Blaga din Sibi MAI - Sesiuni. În 2019, la nivelul instituțiilor de formare profesională ale MAI sau a celor care pregătesc personal în beneficiul MAI, au fost sau vor fi organizate sesiuni de admitere. La Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, în sesiunea iulie-august 2019, pentru toate specializările (ordine și siguranță publică, drept. Admitere USAMV Cluj. Candidatii glisati de la taxa la buget in etapa 2 de inscrieri sunt rugati sa se prezinte pentru confirmarea locului prin semnarea contractelor de studii in urma glisarii, in zile de 29 - 30 Iulie 2021, intre orele 8-15

ADMITERE 2018 la Universitatea din Alba IuliaAdmitere 2016 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din AlbaA treia ediție a concursului in4it-UAB pentru elevii din

Rezultate admitere universitatea 1 decembrie 1918 - Alba

Admitere Examen finalizare studii International Alegeri academice Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015 : vezi si alte aparitii editoriale . Contact: Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591, Cluj Napoca, Romania: Tel: +40 264-41.86.55. Video has no audio. Scene 1: A smiling male student rides a skateboard down the east sidewalk on MU's Francis Quadrangle. Scene 2: We see the bustle of Lowry Mall with Memorial Union in the background as a male student in a wheelchair moves toward the camera, another male student rides a bicycle away from view, students board a bus and a golf cart drives south on Hitt Street Cu Grile-Admitere rezolvi GRATUIT, în fiecare zi, un test de până la 100 de întrebări. Dar dacă vrei să îți asiguri un loc la buget, pentru asta am creat Contul Premium! Rezolvi grile nelimitat, vezi instant răspunsurile corecte, randomizezi răspunsurile, ai acces la zeci de ebook-uri exclusive, și multe altele

Criterii de admitere la MasteratADMITERE LA UAB: 70 de tineri s-au înscris în prima ziMuzică ReligioasăUAB | UABAlba Iulia, 26 - 27 April, 2018