Home

Importanta evaluarii in procesul didactic

Rolul evaluarii in procesul de invatamant si relatiile ei cu celelalte componente ale procesului. 3 septembrie 2007, 14:55. Referat ce accentueaza importanta echilibrului intre cele trei componente ale procesului de invatamant:predare-invatare-evaluare. Materiale formare | Predare/Învăţare. Descărcaţi fişierul Evaluarea inițială - importanța ei în activitatea didactică. Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire

Rolul evaluarii in procesul de invatamant si - Didactic

sa prezinte rolul si importanta evaluarii in sistemul de invatamant romanesc. sa compare formele evaluarii precizand avantajele si limitele fiecareia. sa analizeze functiile evaluarii scolare in contextul cerintelor reformei invatamantului. sa identifice schimbarile din domeniul evaluarii impuse de exigentele invatamantului moder Ca metodă de evaluare, investigaţia pune în valoare potenţialul intelectual creativ al elevilor, iniţiativa, cooperarea, comunicativitatea, flexibilitatea gândirii, receptivitatea ideatică, capacitatea de argumentare, de punere şi rezolvare a problemelor etc. Atunci când lecţia este structurată pe baza unei investigaţii, aceasta devine element important în sprijinirea demersului de învăţare prin descoperire. Întrucât predarea, învăţarea şi evaluarea sunt.

Evaluarea este un proces de obtinere a informatiilor asupra elevului, cadrului didactic insusi sau asupra programului educativ si de valorizare a acestor informatii in vederea elaborarii unor aprecieri care, la randul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. Actiunea de evaluare pedagogica include trei operatii ierarhice La acest nivel evaluarea constituie momentul conexiunii inverse, oferind factorilor binomului educational informatii necesare in realizarea procesului de reglare si ameliorare a demersului didactic. Astfel evaluarea isi propune sa obtina si sa valorifice informatii referitoare la o serie de aspecte, in conditiile valorificarii anumitor resurse ale activitatii didactice de a moderniza procesul de învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire Evaluarea- componentă constantă a actului didactic 1.1 Funcţii şi acţiuni specifice procesului de învăţământ. Relaţia dintre predare-învăţare-evaluare în procesul de învăţământ Evaluarea şcolară este o componentă a procesului de învăţământ ce se raportează şi l

Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de fixare, delimitare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale Importanta evaluarii in invatamantul prescolar. In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care au fost atinse obiectivele procesului de invatamant , precum si dificultatile acestuia Cercetările întreprinse şi experienţa şcolară demonstrează că actul de evaluare devine fecund, realizându-şi funcţiile, în condiţiile integrării lui optime în procesul didactic, ca acţiune constitutivă a acestuia, menită să furnizeze informaţii cu privire la desfăşurarea procesului şi la rezultatele obţinute, în vederea perfecţionării lui. În didactica contemporană.

Evaluarea ocupa un loc important in procesul didactic, constituie o componenta indispensabila a acestuia. Intretine relatii de interactiune si interdependenta cu predarea si invatarea, formand impreuna un tot unitar, indisolubil. Prin evaluare se inregistreza informatii despre calitatea predarii si a invatarii, Evaluarea constituie o validare a justeței secvențelor educative, a componentelor procesului didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale

Prin educatie, profesorul nu trebuie sa isi asume rolul de paznic al elevului, ci de mentor, care cultiva si provoaca la dezvoltare potentialul elevilor sai: in aceasta consta creativitatea in procesul didactic. Creativitatea in procesul didactic presupune doua variabile: stimularea acesteia la elevi si formarea, aplicarea unor metode creative si atractive in predare. Astfel, stimuland creativitatea elevilor, se stimuleaza dezvoltarea gandirii lor ca sursa de satisfactie si autorealizare -la inceputul procesului-evaluare initiala,pe parcursul procesului -evaluare continua/formativa,la finalul unui proces -evaluare sumativa/cumulativa. Aceasta impartire constituie doar un artificiu metodologic, deoarece, in realitatea educationala, cele trei forme sunt integrate organic in actul didactic se intrepatrund si se. Acest referat descrie Importanta Evaluarii Initiale in Realizarea unui Demers Didactic Eficient. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte STUDIU - EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI. IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ. Înv. Marc Aurica. Școala Gimnazială Cîmpeni. Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire

Evaluarea inițială - importanța ei în activitatea didactic

 1. Predarea- invatarea si evaluarea sunt activitatile prin care se realizeaza procesul de invatamant. Se afla intr-o relatie de interdependenta. Didactica traditionala separa actul predarii si invatarii de actul evaluarii. Didactica moderna integreaza evaluarea in procesul de invatamant/ evaluarea formativa
 2. de evaluare furnizează informaŃii despre nivelul de pregătire al elevilor la sfârşitul unei etape de instruire. Cele mai întâlnite forme de evaluare sumativă sunt: lucrările scrise (tezele), testele, examenele. Evaluarea sumativă se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenŃă ale aplicării unor cunoştinŃ
 3. faţă de dezvoltarea studenţilor sunt cele mai importante atribute în evaluarea calităţii cadrelor didactice. 2. Metodologia cercetării După cum a fost menţionat deja în partea introductivă, obiectivele studiului au vizat cu precădere evaluarea percepţiilor legate de calitatea procesului didactic şi
 4. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2008 Modulul PSIHOPEDAGOGIC PEDAGOGIE II 1 Curs 1 PROBLEMATICA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL ŞI A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Sistemul de învăţământ - concept, funcţii, structură, tendinţe de evoluţie Comentariu de bază Educaţia formală şi nonformală este realizată organizat, conform finalităţilor sale, printr-u

EVALUAREA DIDACTICA Proiect Educationa

exemplu, pentru dimensiunea didactic a, mentionam rolurile: evaluator intern ~iextern, consilier in procesul de invatare si, mai ales, in depasirea dificultatilor in invatare, mediator didactic in procesul de adecvare a logicii domeniului de specialitate la psihologia invatarii, predarii, evaluarii etc didactic.ro. Situaţia cadrelor didactice înscrise la grade didactice, masterate, studii postuniversitare şi doctorate - an scolar in curs (2018-2019) Nume şi prenume. Înscris la grad. Univ. / Fac. / Specialit. si sesiunea sau perioada. Înscris la masterat. Univ. / Fac. / Specialit. si sesiunea sau perioada Este știut faptul că evaluarea are cel puțin trei perspective: a cadrului didactic responsabil de formarea elevilor, a elevului și a societății. Rolul evaluării în procesul de învățământ - Freepedia.r Rolul evaluării școlare în învățarea eficientă. Viața școlii stă sub semnul valorii și al valorizării. Activitatea didactică este premeditată si vizează atingerea unor scopuri. Astfel, este firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut, a fost făcut. Sensul termenului EVALUARE îngăduie diferite conotații

„Importanța evaluării în învățământul preșcolar Nereju

 1. Concluzionând putem constata că procesul de evaluare didactică are o intensă conexiune cu stadiul de aplicabilitate a sistemului de învățământ. Actul de a evalua trebuie să fie o celebrare a progresului, iar instrumentele și tehnicile de evaluare trebuie să țină cont de posibilitățile și nevoile celui evaluat
 2. Rolul triadei învăţare - predare - evaluare în realizarea procesului didactic Din perspectivă sistemică, şcoala reprezintă un ansamblu de componente raţional organizate şi independente care asigură funcţionalitatea ei internă, ca un tot unitar, urmărind realizarea anumitor obiective instructiv-educative precise
 3. In didactica, evaluarea poate fi definita ca activitatea profesorului cu ajutorul careia se realizeazaprelucrarea informatiior obtinute prin verificare, in sensul intaririi, aprecierii si corectarii cunostintelor,priceperilor si deprinderilor elevilor. Ea reprezinta un proces sistematic prin care profesorul incearca sa 99
 4. 1. Conceptul de evaluare. Masurare-apreciere-decizie. Integrarea evaluarii in procesul de invatamant. 2. Functiile evaluarii. 3. Forme/tipuri de evaluare a rezultatelor si progreselor scolare. 4. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor scolare. Modalitati de perfectionare (testul docimologic, portofoliu, proiectul s.a). 5
 5. unitate deplină între sarcina didactică propusă şi acţiunea de joc. Jocul didactic reprezintă un mijloc important de educaţie care nu trebuie să lipsească din activităţile şcolare. Folosit ca activitate de învăţare şi predare, chiar şi de evaluare, jocul didactic asigură varietate, diversitate, implicar
 6. Rolul cadrului didactic în dezvoltarea motivației învățării de care ar trebui să țină seama atât cadrele didactice implicate în actul de predare-învățare- evaluare, cât și cei care învață, adică elevii sunt: lipsa de varietate suficientă de activităţi care să stimuleze procesul de învățare, experienţele.

Evaluarea procesului didactic - SlideShar

Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest motiv am ales să tratez această temă şi să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi utilizate în procesul didactic Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol regulator, atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. În ceea ce privește evaluarea în lecțiile de educație fizică, putem spune ca aceasta are un rol esențial Autori: dir. prof. Cismașiu Mariana prof. înv. preșcolar Răileanu Ana Grădinița PP Grădinița prieteniei, Arad O educaţie bună este izvorul întregului bine din lume (I .Kant) Evaluarea comportamentului copiilor preşcolari reprezintă o acţiune complexă în activitatea instructiv-educativă. Evaluarea este o componetă esenţială a procesului de învăţământ. Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare - Elemente de pedagogie şcolară - Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare • Strategia didactica =sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale si alte resurse educationale care vizeaza atingerea unor obiective.• - este conceputa ca un scenariu didactic complex, în care.

Evaluarea - componenta a procesului de invataman

(Doc) Xvi. Evaluarea În Procesul De Învăţământ Şi Educaţie ..

învăţare, evaluare, predare Din punct de vedere al didacticii Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe rolurile de organizator, şi nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea competenţelor În procesul evaluativ cadrul didactic va lua în calcul indicatori variaţi, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea elevilor, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori etc. Evaluarea va fi centrată asupra rezultatelor pozitive, fără a fi sancţionate rezultatele negative Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, a instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc între toate aceste elemente în contextul unei modalităţi specifice de organizare a activităţii didactice. (Mariana Momanu, 1998 Capitolul XV - Evaluarea activităţii didactice 1. Delimitări conceptuale 197 2. Funcţii şi tipuri de evaluare 197 3. Indicatori de performanţă 200 4. Ipostaze ale rezultatelor şcolare ale elevilor 202 5. Structura procesului evaluativ - didactic 203 6. Strategii, metode, tehnici, probe (instrumente) de evaluare 205 7

Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare 5 Maniera de construire şi de livrare a ofertei de formare adresată cadrelor didactice constituie un element important de plus calitativ adus de proiect, fi ecare cadru didactic fi ind consiliat şi sprijinit să-ş Elemente de proces didactic XI Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. Componentele procesului de invatamant: structurale, operationale si functionale; relatii intre componente 2. Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Dimensiuni general

procesului instructiv-educativ. Didactica generală - este o ramură a pedagogiei generale care se ocupă cu studierea şi generalizarea experienţei pedagogice legate de procesul instructiv educativ. Se poate spune că didactica este rezumatul experienţei muncii depuse în sala de clasă a profesorilor Procesul de învăţământ are un caracter predominant formal, se desfăşoară în mod special în şcoala de diferite tipuri şi nivele. Didactica are în centrul preocupărilor sale tehnologia procesului de învăţământ: metodele, mijloacele şi formele de organizare şi evaluare a procesului educational OBIECTIVITATEA ȊN EVALUARE (2) O evaluare pur obiectivă,impersonalăşiabsolut neutră, este nu numai practic imposibilă, dar şi mai slab semnificativă decât o evaluare care angajează explicit subiectivitatea. (Voiculescu, F., 2007, p. 359). Valoarea psihopedagogică şi psihosocială a evaluării (şcolare) rezultǎ din valorificarea virtuţilor cognitive ş

 1. -Fisa de evaluare a lecţiei - inspecţia specială la clasă în profilul postului-Calculator, imprimantă, hârtie scris 5.3.2. Resurse umane: Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara Procedură operationala: Evaluare personal didactic de catre Comisia de Mobilitate Ediţia: I Revizia: a II-a Cod: PO-CEAC-36 Nr. ex.: Pagina 8
 2. Rolul comunicarii in activitatea didactica - Comunicarea educationala cursuri - Creativitate- cuvantul isi are originea din termenul latinesc creare, care inseamna a zamisli, a naste- a fost introdus ca notiune in psihologie in 1937 de americanul Gordon Allbort, pentru a inlocui termeni ca : inovare, inventare, talent- la noi a scris prima oara despre asta Paul.
 3. procesului de evaluare criterială prin descriptori la disciplina Dezvoltare personală,fiind perfecţiona procesul didactic în demersurile ulterioare întreprinse de cadrul didactic. Modificarea sau la ultima oră din modul, dar este important de oferit timp şispaţiu pentru prezentarea produsului
 4. Formarea continuă se derulează, în această perioadă, ca proces complex, cu rolul de facilitare a transferului demersului didactic, din planul clasic, față-în-față, în cel hibrid - blended learning.Importanța formării continue pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului educațional este subliniată de toate documentele europene referitoare la educație
 5. domenii cum ar fi: didactica generală, didactica nivelurilor de şcolaritate, didactica disciplinelor, didactica abordărilor transdisciplinare şi interdisciplinare, evaluarea atingerii competenţelor, educaţia permanentă, proiectarea instruirii în contextul competenţelor etc. Intenţia este completat
 6. predarea-învăţarea-evaluarea se însuşesc în procesul studierii modulului Didactica matematicii II. Pe baza cunoaşterii celor doi factori principali, matematica şi copilul, Didactica matematicii II analizează în spiritul logicii ştiinţelor moderne: obiectivele, conţinuturile, strategiile didactice, mijloacel
Referat Problematizarea - Metoda Didactica Moderna

Evaluarea didactica - rasfoiesc

11. Radu I. T., Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti, EDP, 1999. 12. Richards, J. 1986. bazate pe joc didactic in procesul de achizitie a limbii straine > Student Motivation through the Use of Games and Music in EFL Teaching / Rolul jocului didactic s dimensiunea didactică, menţionăm rolurile: evaluator intern şi extern, consilier în procesul de învăţare şi, mai ales, în depăşirea dificultăţilor în învăţare, mediator didactic în procesul de adecvare a logicii domeniului de specialitate la psihologia învăţării, predării, evaluării etc

fundamentează ştiinţific analiza, proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea predării şi învăţării ca proces de instruire şi educare, atât în şcoli şi în instituţii, cât şi prin autoinstruire (Ionescu, 2004, 23). Din punct de vedere etimologic, cuvântul didactică se originează în termenii greceşti Rolul metodelor active în procesul de predare învä!are - evaluare. Exemplificäri; limite avantaje ale metodelor active. 'c4 Gradul Com eten e enerale I . Analizarea programelor §colare de istorie in vederea aplicärii personalizate a acestora in procesul didactic. 2. Aplicarea adecvatä a unor strategii metode specifice discipline Evaluarea unor strategii euristice originale în cadrul temei Arene (programa de tip C1). Modelarea metodă activ-participativă în studiul chimiei în gimnaziu şi liceu, aplicate la teme din programa şcolară. Rolul activităţii diferenţiate în procesul de predare-învăţare la chimie, aplicate la teme din programa şcolară 20. Metode de evaluare didactică 21. Metode interactive de predare-învățare și evaluare didactică 22. Metode creative de predare-învățare și evaluare didactică 23. Procesul de învățământ - caracteristici 24. Educația și informatizarea 25. Sistemul de învățământ din Romania 26. Clasa de elevi - note definitorii 27 rolul și importanța tablei interactive în procesul didactic preuniversitar și universitar au fost efectuate de mai mulți cercetători pe mai multe dimensiuni: (1) rolul tablei interactive în îmbunătățirea actului didactic - Gruber B., Thomas M. Öz H., ș.a.; (2) contribuția table

Didactica -teoria procesului de învăŃământ Criterii pentru evaluarea organizatorului grafic: Elevii exersează rolul profesorului în raport cu colegii pe o secvenŃă de conŃinut. Elevii primesc câte un exemplar dintr-un text ce trebuie studiat şi Forntabilul - cadrul didactic -la finalizarea programului de perfectionare va activa si implementa TIC in procesul de evaluare a cuno^tintelor 120 30 90 10 20 Ex. 4 4. Managementul, implementarea §i evaluarea unui curs instrumentelor TIC, ocupa o pozifie importanta in sistemul disciplinelor din cadrului programului d

Metode şi tehnici de evaluare în învăţământul preşcolar şi primar. Simpozion Naţional Ianuarie, 2014. ISBN 978-606-650-162- ISBN 978-606-650-163-7. Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialului publicat - evaluarea posturilor de munca - teste de evaluare fractii clasa a IV - modalitati de evaluare la limba romana - fisa evaluare educatie fizica - didactic.ro etapele unui plan de idei - didactic .ro analiza verbului - futai in satumare - model de raport de evaluare invatamant prescolar - metoda ciorchinelui matematica-lectie de evaluare. EVALUAREA este o componenta esentiala a activitatii de invatamant in general, a procesului didactic in special. Evaluarea scolara reprezinta un ansamblu de activitati dpendente de anumite intentii. Scpul evaluarii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfectiona procesul educativ Deci functia evaluarii in procesul didactic este de a permite controlul si reglarea predarii si invatarii din partea participantilor la acest proces. a) Din perspectiva profesorului, evaluarea rezultatelor scolare este necesara in toate fazele desfasurarii procesului, reprezentand un mijloc de control asupra activitatii didactice realizate EVALUAREA ÎN PROCESUL DE INVATAMANT. Constantin Cucoş: activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin note. Ioan Jinga: barometrul prin care este indicată în orice moment starea pregătirii şcolarilor, succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate prin curriculum

(DOC) ROLUL ŞI FUNCŢIILE EVALUĂRII Paun Constantina

cameliamirica: Importanta evaluarii in invatamantul prescola

Evoluția societății impune utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ în mod intensiv. Informația a devenit un element al infrastructurii și aceasta a determinat apariția unui fenomen important: comanda socială a societății impune tot mai mult însușirea unei cât mai largi culturi generale informatice. În procesul de predare-învățare calculatorul capătă o. bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire. 2. Metode tradiţionale de evaluare Prin probă se înţelege orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de către profesor. 1. Probele orale reprezintă metoda de evaluare cel mai des utilizată la clasă 5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare ale activitatilor. Elemente de proces didactic XI Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. Componentele procesului de invatamant: structurale, operationale si functionale; relatii intre componente 2 TIMISOARA. In perioada 14-25 mai 2018, la Universitatea Politehnica Timisoara se va realiza o noua evaluare a procesului didactic de catre studenti. Evaluarea se desfasoara online, prin intermediul platformei electronice ee-PRO-D, dezvoltate in cadrul UPT. Selectarea disciplinelor pentru evaluare se va face la nivelul decanatelor facultatilor, acestea punand la dispozitia studentilor coduri. 2. Evaluarea gradului de formare a competențelor din anul anterior. Această secțiune are rolul de a sprijini profesorii cu repere pentru elaborarea unor seturi de sarcini de evaluare, astfel încât să poată identifica măsura în care s-au structurat competențele specifice ale programei școlare din anul școlar 2019 - 2020

Importanta Evaluarii Initiale in Activitatea Didactica

IMPORTANȚA EVALUĂRII LA PREȘCOLARI - Revista Didactica Genesi

rolul strategiilor didactice interactive În eficientizarea procesului universitar de predare-ÎnvĂŢare-evaluaretatiana verdeȘ, dr., conf. universitar, prorector uspee c. stere universitatea de studii politice economice europene c. ster 3.2. Procesul de înv mânt - proces bilateral 3.3. Procesul de înv mânt - proces informativ-formativ, instructiv-educativ 3.4. Procesul de înv mânt - proces informa ional 3.5. Procesul de înv mânt - proces cibernetic 4. Comunicarea didactic în cadrul procesului de înv mânt Bibliografie VII. OBIECTIVELE EDUCA IONALE

Creativitatea in procesul didactic - Deștepți

Lungoci Didactica limbii și literaturii române 1.Rolul jocului didactic în dezvoltarea competenței orale în ciclul primar 2.Metode eficiente de predare/învățare a citirii 3. Textul în manualele școlare din ciclul primar: ipostaze și activități didactice 4. Cercul de lectură - suport al lecturii și obiect cultural 5 ROLUL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVĂŢARE - EVALUARE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-8129-48-8 LLuuuccrrraaarrree l pppuuubbblliiicccaaatttăă îîînnn e SSSaaalllaaa dddeee LLLeeccctttuuurrrăăă aa Conceptul de evaluare. Funcţiile evaluării. Forme de evaluare. desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi (obiective didactice). actori ai acţiunii educaţionale. procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi evaluare. special identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevilor 3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC ÎN PROCESUL DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE A CONCEPTULUI DE NUMĂR NATURAL 3.1 Tipuri de jocuri didactice matematice utilizate în cadrul orelor de predare învăţare evaluare a conceptului de număr natural 3.2 Metodica organizării şi desfăşurării jocului didactic matematic 4

Referat: Importanta Evaluarii Initiale in Realizarea unui

Evaluarea anuală a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar! Câteva demersuri obligatorii! Ordinul nr. 6.143/2011, privind Metodologia pentru evaluarea anuală a personalului didactic de predare și auxiliar, a fost modificat/completat de OME nr. 3.189/2021 și a adus câteva noutăți Jocul didactic este una dintre cele mai accesibile forme de activitate datorata originalitatii sale specifice;impletirea stransa a jocului cu activitatea;imbinarea elementelor de joc cu sarcina didactica.Jocul didactic este un important mijloc de educatie care pune in valoare si antreneaza capacitatile creatoare ale scolarului.Rolul si importanta jocului consta in fapul ca el faciliteaza. Alcătuiţi un eseu intitulat Rolul evaluării în activitatea didactică după următorul plan: - prezentarea celor trei tipuri de evaluare, în funcţie de modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic; - prezentarea a două instrumente clasice/ tradiţionale şi a două instrumente moderne/complementare d cod procedură D4. Referinţă. Manual de proceduri: Subiectul . Evaluare periodică a cadrului didactic procedura : Data elaborării: . Iniţiat de: Prorectoratul academic . Modificări: . Data modificărilor . Proxima revizuire planificată. I. Evaluare periodică a cadrelor didactice (CD) se înscrie în politicile şi strategiile de dezvoltare academică a Universităţii, de promovare i.

Procesul de evaluare al cadrelor didactice de către studenți 27.04.2021 Anunţuri studenţi Procesul de evaluare a prestației didactice de către studenți în semestrul II al anului universitar curent se va desfășura conform următorului calendar Prezenta lucrare vizeaza importanta dezvoltarii vorbirii in gradinita, detaliind, sub aspect metodic, desfasurarea activitatilor de cultivare a limbajului si a gandirii, a celor urmarind dezvoltarea memoriei, a imaginatiei in exprimare; aceste aspecte se constituie in strategii didactice, cu reluarea rolului materialului didactic, al evaluarii. Procesul de evaluare externă (ÎG) - planificare 11 Standarde de evaluare externă 1) Politici pentru asigurarea calității. 2) Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev. 3) Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi. 4) Personalul didactic. 5) Resurse de învățare și sprijin pentru elevi