Home

Omai 262 din 2010

Ordin nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri OMAI-262-2010.pdf. 12.06.202 (4^2) și art. 56^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozi ţiilor generale privind ap ărarea împotriva incendiilor la construc ţii şi instala ţiile aferente EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA ŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 9 august 2010 În conformitate cu prevederile art. 17 alin ORDIN Nr. 234 din 18 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA łIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 28 octombrie 2010 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privin ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 28 septembrie 2010 În conformitate cu prevederile art. 17 alin

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si

6. OMAI Nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri 7. OMAI nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii 8 583 din 18 septembrie 2001, cu modific ările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozi ţiilor generale privind organizarea activit ăţii de ap ărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alt În hotărârea guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se face următoarea rectificare:- la anexa nr. 10 criterii pentru reţinerea unei nave [la care face referire art. 19 alin Consultanţă în elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei, a documentelor şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, conform Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi Dispoziţiilor generale. OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr..

O. nr.262/23-11-2011 (M.A.I.) ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor privind conferirea distincţiilor onorifice în Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General de Aviaţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor- 89. O. nr.265/25-11-2011 (M.A.I. a) compartiment de apªrare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuþii în domeniul apªrªrii impotriva incendiilor Ordin nr.146 din 24 octombrie 2013: Emitent: Ministerul Afacerilor Interne Numar/data: Ordin nr.1.427 din 26 noiembrie 2013: Emitent: Ministerul Sănătăţii În vigoare: intră în vigoare la 30 zile de la publicare Publicare: M.Of. nr. 758/5 dec. 201 • Asistenţă tehnica şi consultanţă în efectuarea instructajelor pentru situaţii de urgenţă, conform Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate şi completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005 OMAI Nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare. împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. 7. OMAI nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare

ORDIN nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aprare mpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri. n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit OMAI nr. 262/2010 reuneste intr-un mod unitar si structurat regulile generale si pe cele specifice utilizarii spatiilor si constructiilor de birouri si vine astfel cu norme si reguli de exploatare care sa previna riscul de producere a incendiilor in spatii in care, de regula, isi desfasoara activitatea un numar important de oameni OMAI nr.262/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare din OMAI 163/2007, si art. 11, art. 11 si b din OMAI nr.187/2010 si stabilirea acestor atributiuni in Fisele posturilor; 1.3.3.lnstructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilo

O MAI nr-262-din-2010-dispozitii de-aparare-impotriva

OMAI nr.262/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare din OMAI 163/2007, si art.ll, si b din OMA nr.187/2010 si stabilirea acestor atributiuni in Fisele posturilor; 1.3.3./nstructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilo O.M.A.I nr. 262/2010 privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri; O.M.A.I. nr. 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor; Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului de produse din tutun cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul M.A.I. nr. 262/2010 din 02/12/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, publicat în M.Of., Partea I nr. 831 din 13/12/2010, Asociaţia de Standardizare din România, SR RN 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor OMAI nr.187/18.08.2010 - Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comert. OMAI nr.262/02.12.2010 - Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri. Ordinul MAI nr. 160/2007 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a. OMAI 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii; OMAI 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; Norme și normative specifice domeniului sau ramurii de activitate

ordin_163_din_2007.NGPSI. OMAI 146_2013.sanitar. OMAI 712 modif cu OMAI 786. OMAI 28_2009.CULTE. Ordin nr 118 - 2010 DGPSI Unitati de turism. ordin 187_2010.DG comert. HOTARARE NR 537 - 2007. NORMA psi- invatamant. ORDIN nr 138-2015 stingatoare. omai166_2010.D.G._constr._instalatii. OMAI 262_2010 D.G. sp, si const.ptr. birouri. Ordin 211_2010. OMAI nr.187/18.08.2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comert. OMAI nr.262/02.12.2010 privind Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri OMAI 262- 2010 Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru birouri OMAI 234-2010 Procedura de determinare a riscului de arson OMAI 211-2010 Dispozitii generale de aparare împotriva inendiilor la ateliere de reparatii OMAI 187-2010 Dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comer OMAI-163-din_2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.pdf. OMAI-262-2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.pdf

OMAI 262- 2010 aproba Dispozitiile generale de aparare im

In conformitate cu OMAI 262/2010 emis de Ministerul Administratiei si Internelor si cu HG 537/2007 emisa de Guvernul Romaniei, se recomanda ca in spatiile pentru arhivare si in spatiile in care sunt amplasate servere pentru sisteme de calcul, prelucrare si stocare date ORDIN nr. 86 din 12 iunie 2013privind organizarea i desfurarea activitilor de prevenire a corupiei n cadrul Ministerului Afacerilor Interne. EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 iunie 2013 . Data intrrii n vigoare: 20 Iunie 201 ORDIN M.A.I. NR. 163 DIN 28 FEBRUARIE 2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 216 din 29 martie 2007 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art. 9 alin Ord. 118/2010 - Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement. (Restaurante/ turism) Ord. 262/2010 - Apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri birouri OMAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; Norme și normative specifice domeniului sau ramurii de activitate

OMAI » Apărare împotriva incendiilo

 1. OMAI 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta OMAI 262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Tmpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri In temeiul prevederilor art. 129 si art. 196 alin 1, lit. a din O.U.G. nr
 2. istrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente, PT C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune.
 3. Aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor OMAI 262/2010; Normativ pentru executarea si exploatarea instalatiilor antiincendiu NP 086/2005; Normativ privind securiatea la incendiu a constructiilor PI 18/2-2003
 4. > ORDIN TIr.262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ~ ORDIN MAI nr. 231 din 18octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind ~ OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează.
 5. financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare. ART. 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice
 6. istratiei si Internelor, aprobata cu modificari s
 7. istrative. Până la data de 31.12.2010, prefinanţarea acordată beneficiarilor proiectelor finanţate prin PO DCA s-a situat la valoarea de 4.098.262,2 euro şi a fost destinată în integralitate proiectelo

BibliotecaPrevenire - IGS

O.M.A.I. nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; O.M.A.I. nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat si gestionat de catre Consiliul Judetean Ilfov ca program judetean de transport, respectandu-se termenul de valabilitate al acestuia. 8 Posted on 21 mai 2018 by Oana Toma. S.C. Security & Safety Consulting S.R.L. este o societate inalt specializata care ofera soluţii profesionale, optime şi eficiente la probleme legate de Securitate la Incendiu şi Managementul Situaţiilor de Urgenţă

LEGE 263 16/12/2010 - Portal Legislati

elaborarea documentelor specifice - planuri de protectie, cutremur, accident tehnologic, furtuna, inundatii etc. avizate de catre ISU Bucuresti / judetean; intocmim analiza de risc privind incadrarea din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se abrogă. 2

Ordin 211/2010 - ISU AUTORIZARI ROMANI

Ordinul MAI nr. 160/2007 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta, publicat in M.Of., Partea I nr. 161 din 07/03/2007 HGR 19/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial 44 din 2014. 1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 5 iulie 2019 Având în vedere angajamentele constante şi termenele asumate de România în rapor Ordinul M.A.I. 1259/2006. ORDIN nr. 1259 din 10 aprilie 2006. pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activitãţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilã. EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Pachet Radiatoare Ventilatoare Opel Astra G Benzina Cutie Au

OMAI 268/2010 ACTUALIZAT PRIN OMAI 82/2013. Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere. (2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195. Ordin 211/2010 publicat in Monitorul Oficial 663/2010. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea. Ordinul M.A.I. nr. 262/2010 din 02/12/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, publicat în M.Of., Partea I nr. 831 din 13/12/2010; Asociaţia de Standardizare din România, SR RN 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor

Securitate la incendiu - Ignifugar

aferente spațiului/clădirii ofertate) nu vor fi acceptate spatii cu alte destinatii) conform OMAI 262/2010. 5.5 Procese verbale incheiate la terminarea lucrarilor din care sa reiese clar si fara mentiuni si sau anexe ca la data ofertarii imobilul este 100% finalizat si functional la data ofertarii. 6 ORDIN nr. 262 din 2.12.2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii şi construcţii pentru birouri. LEGE nr. 319 din 14.07.2006 - actualizată - a securităţii şi sănătăţii în muncă. OMAI 262- 2010 aproba Dispozitiile generale de aparare im Scanned ANARZ.pdf e) Avizeazأ¤ achizi!ionarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achizi!ionarea DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 150 din - AC - SC FEPA SA Barlad_101ro.pdf · Avand in vedere dispozitiil 163/2007, O.M.A.I. 166/2010, O.M.A.I. 262/2010). ObservaCii Obligatoriu Produsele sä fie certificate conform OMAI 88/2012 Obligatoriu Produsele sä fie certificate conform OMAI 88/2012 Obligatoriu Produse le sä fie certificate conform OMAI 88/2012 crt 4 Specificatii tehnice Denumire Cantitate rodus Furtun refulare PSI,tip C Tevi refulare c OMAI nr. 166 din 27 iulie 2010 apararea împotriva incendiilor la constructii. enviro. 0: 6,283: 1 Voturi - 5 din 5 în Medie; 23-12-2010 11:43 PM Ultimul Mesaj: enviro : O.M.A.I 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii ptr birouri. enviro. 0: 6,083: 1 Voturi - 5 din 5 în Medie; 23-12-2010 11:38 PM Ultimul Mesaj: enviro

OMAI 60/2010, din cate stiu, se refera doar la executarea serviciului cu jandarmii. Partea I nr. 148 din 08.03.2010. Articolul 262 Direcția generală management operațional monitorizează și analizează trimestrial modul de desfășurare a activităților de menținere a ordinii publice, precum și eficiența acestora 15, din Legea 132/2010-privind colectarea unei situatii de urgenta specifice generata de cutremur, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun OMAI nr. 1160/2006 si OMTCT nr. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului alin. 2, din O.M.I. nr. 262/2010-privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare.

Monitorul Oficial 146 din 19 Martie 201

Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal. 1995 - Omai, Guyana - cedarea reprezentand 15,86% din producția mondială de aur a anului 2010 care a fost de 2.528 tone de aur, în condițiile în care consumul anual de cianuri este de aproximativ 40.000 tone. Totuși, pentru o cantitate mai mică de aur, proiectul Roșia Montană are nevoie de 182.000 de tone de cianură, ceea ce. - Ordin 262 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii de birouri. - OMAI 166/2010 privind DG de aparare impotriva incendiilor al constructii si instalatii. - Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitätii în muncä/200 Cele mai recente acte publicate în Monitorul Oficial M. Of. nr. 0744 din 29 Iulie 2021 Act nr. 802/28 Iulie 2021 Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A

Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Constant Art

 1. OMAI 14/16.03.2009 publicat în MO 326/15.05.2009 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, c
 2. Exploring the Magic of Onward With Tom Holland, Chris Pratt, Dan Scanlon, and Kori Rae. Onward tells the story of two elf brothers, who were raised by single mom after their father passed away when they were young
 3. Având în vedere faptul că, în perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplică angajaților SNAOPSN, prin OMAI nr. 51 din 24.03.2020 au fost stabilite categoriile de personal care beneficiază de majorări salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 și de art. 3 din Legea nr.
13

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in

La amplasarea echipamentelor furmzorul va tine cont de prevedenle legrslatiet In vigoare OMAI nr. 262/2010 privmd aprobarea Dispozttiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru biroun OMAI nr. 163/2007 privmd aprobarea Normelor generale de aparare impotnva incendiilo promovarii din functia de inginer debutant infunctia de inginer 11 in data de 26.04.2021 la ora - Ordin 262 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si - OMAI 166/2010 privind DG de aparare impotriva incendiilor al constructii si instalatii; - Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea. Monitorul Oficial nr. 0744 din 2021 Actul nr. 803 din 28 Iulie 2021 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenț ART. 40 În clădirile/spaţiile administrative din cadrul unităţilor sanitare se aplică şi prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262/2010 Baza legală: Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu cerinţele legale din H.G. nr. 804 din 25 iulie 2007, modificată prin HG 79/2009, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, stipulate în art. 2 şi art. 10 şi concretizate în Anexa nr. 2 a hotărârii mai sus menţionate

ORDINE emise în anul 2011 de catre Ministerul

 1. OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; OMAI/OMDRT nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
 2. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo
 3. istrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-RA, Regulile.

OMAI 3 din ianuarie 2011. by adibi74 » Mar 05, 2011. 0 Replies 1.3K Views Last post by adibi74 Mar 05, 2011 2011-03-05T07:37. Ordin 262/2010. by Evy » Dec 15, 2010. 1 Replies 1.4K Views Last post by csincsi Dec 18, 2010 2010-12-15T15:29. DG PSI spatii comerciale si turism. by flory » Sep 08, 2010. 0 Replies 1.2K Views Last post by flory Sep. Pentru toti angajatorii indiferent de domeniul de activitate, conform art. 9, alin. 2, din O.M.I. nr. 262/2010-privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, se specifica urmatoarele : - Atributiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului. Acest serviciu a fost supus restructurării impuse prin OMAI nr. II/9012/2010, astfel s-a schimbat denumirea serviciului, din Serviciul financiar, contabilitate, resurse umane şi administrativ în Serviciului financiar, contabilitate şi resurse umane Menţinerea ordinii publice - OMAI nr. 60/2010 Coordonarea şi conducerea unitară a activităţilor de menţinere a ordinii publice de către Poliţia Română au dus la diminuarea criminalităţii. Conceptul de intelligence-led policing a dus la creşterea eficienţei dispozitivelor de menţinere a ordinii publice

ORDIN nr.146/1.427 din 2013 al ministrului afacerilor ..

 1. OG 7/2013 - Impozitul pe veniturie suplimentare din sectorul gazelor naturale - ACTUALIZATA 2014. 2014-04-01 - Modificata prin OUG 13/2014 2013-01-23 - Publicata in M.Of. nr. 53 din 23.1.2013 2013-01-21 - Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ nr. 7/2013 privind instituirea impozitului..
 2. 2 Conform prevederilor art. 32 alin. (2) pct. Ill din OMAI nr, 177/2016, cu modificärile si completärile ulterioare. NESECRET 7039 021-310.39.09; Strada calea nr. 14, sectorul 1, RO - Pagina 2 din
 3. financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI nr.1184 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta; In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001 republicată s
 4. « Nouvelles études d'épigraphie grecque pontique I. Tyras, Nikonion et Olbia », Analele Universităţii din Craiova, seria Istorie 15 (2010), 1, 7-36
 5. 9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613) 38 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate. 39. 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate. 41. 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42. 534.417. 342.45
 6. Emilia Mogos. CAIET DE SARCINI Lucrari de reabilitare a statiei electrice de transformare a Instalatiei de Interes National IRASM - IFIN-HH. Proiectare si executie. 1. Date generale Prezentul caiet de sarcini verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale va fi anexat contractului pe baza caruia se va proiecta si executa lucrarea
 7. Legea nr. 271/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Comentarii. Prin această lege se abrogă prevederile din O.U.G. nr. 54/2010 referitoare la înregistrarea persoanelor impozabile/neimpozabile în Registrul Operatorilor Comunitari (ROI)

Va stam la dispozitie cu noi servicii: Securitate la

 1. Firme din domeniul: Cherestea: AGRANA COMPANY SRL: BIO RECYCLING SRL . Romania Baia Mare. Login Registru Logare cu Facebook. Radix Group SRL Baia Mare Not evaluated yet Evaluate (262)211322; See fax loading... +40(362)409990 Strada Vasile Lucaciu 2, Cam.E5 Baia Mare, Maramure.
 2. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo
 3. Noul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași este prof. univ. dr. Tudorel Toader, a anunțat Universitatea. Joi, 11 februarie 2016, a avut loc turul al doilea al alegerilor pentru rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din cele 852 de persoane cu drept de vot, au fost prezente la vot 664
 4. Legislatie protectia muncii. Treia Prom Consultanta va pune la dispozitie o lista a celor mai importate legi si Hotarari de Guvern referitoare la activitatea de control, Protectia Muncii (Securitate si Sanatate in Munca - SSM), in cazul Situatiilor de Urgenta si de Aparare Impotriva Incendiilor (PSI) si la cea de Resurse Umane
 5. Dreptonline.ro recomanda celor interesati consultarea directa a numerelor de interes ale Monitorului Oficial, sau utilizarea unui program legislativ online (www.indaco.ro) Monitorul Oficial 2008 - 2010. Monitorul Oficial 2006 - 2007. Monitorul Oficial 2002 - 2003. Numerele disponibile
 6. în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) și art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Conform art. 24 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 7. 2015-07-30 - Publicat in M.Of. nr. 573 din 30.7.2015 ORDIN nr. 217/2015, 4.172/2015, 1.348/2015, 835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator Având în..

OMAI 262- 2010 Dispozitii Generale de Aparare Impotriva

Creșterea cazurilor de violență domestică de la începutul anului reprezintă un puternic semnal de alarmă atât pentru polițiști cât și pentru factorii guvernamentali, în ciuda faptului că pentru combaterea acestui fenomen, încă din anul 2018, a fost elaborat Ordinul Ministrului Afacerilor Interne cu nr. 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică Dosarele de inscriere se depun la sediul spitalului din str.Nicopole nr.45, la RECEPTIE ( in holul spitalului), pânã la data de ( inclusiv), intre orele : 12,00 — 15,00. Concursul cuprinde : Selectia dosarelor de inscriere — etapa eliminatorie: rezultatele in urma selectiei dosarelor de inscriere depuse se vor afisa la sediul si pe pagin 51.01 Autorităţi publice şi acţiuni externe - sume alocate de la bugetul de stat 262.522 80.01 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă - sume alocate de la bugetul de stat 348.516 81.01 Combustibili şi energie - sume alocate de la bugetul de stat 354.300 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe - Fonduri externe.

3. Dispoziţia adjunctului şefului D.O.S.P. nr. I/1.226/06.05.2010 pentru aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţii de menţinere a ordinii şi siguranţei publice. 4. Planul de acţiune al M.A.I. pentru situaţii de alertă teroristă nr. S/119.840 din 22.11.2010. 5 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere În temeiul art.7 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizare Parent Directory - 1_1486391780_Diagrama de Relatii a DGMUM.pdf: 2021-03-31 13:22 : 181K : 1_1486391780_Ordin de aprobare rof dgmum transparenta fara tc.pd GECOMI SRL, BAIA MARE, STRADA TRAIAN DEMETRESCU 21, zahar, materiale ignifuge, acoperiri, sare, dezinsectie, dezinfectie, sanatate, activitati, izolatii, incendii.